За Нас

Сайтът е във процес на разработка!

Фирма „ВИВА 2000“ ЕООД е създадена през 2003 г. със 100% частен капитал и през изминалите години се е наложила в строителния сектор като коректен и предпочитан партньор.  Основната дейност на дружеството се осъществява на територията на Република България и е насочена в областта на ниското строителство, а именно строителство на пътища, улици, паркинги и прилежащата им инфраструктура (изграждане, възстановяване, реконструкция, рехабилитация, ремонтни дейности и други).  Извършва и всякакъв вид услуги със строителната техника,  с която разполага, включително и отдаване под наем. Дружеството е печелило голям брой обществени поръчки на територията на Република България в областта на инфраструктурното строителство с национално и европейско финансиране. Фирмата е с дългогодишен опит в изпълнението на инфраструктурните обекти. Работите се изпълняват с високо качество и в уговорените срокове с възложителите. Специалистите работещи в дружеството са с богат опит, стремящи се към професионализъм, компетентност и коректност. Целта на ръководството на фирмата е да задоволява изцяло изискванията на клиента. Основен стремеж на компанията е ежегодно увеличаване на обема извършена работа. Политиката на ръководния състав е насочена към постянно обновяване на строителната механизация. Търсенето на алтернативни решения и предлагането на оптимални цени са водещи при изпълнението на строително монтажните работи. Политиката на фирмата е насочена към усъвършенстване системите за управление на качеството, за опазване на околната среда и към създаването на здравословни и безопасни условия на труд. Член е на Камарата на строителите в България. В дружеството функционира интегрирана система за управление, която обхваща стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, ISO 26000:2010. Във „ВИВА 2000“ ЕООД е разработена дългосрочна стратегия, в която са залегнали програми за динамичност и развитие на структури и дейности, за инвестиции в машини и обновяване на производствените мощности на дружеството, за повишаване на квалификацията и професионалните умения на служителите, за развойна и иновационна дейности.

 


2021 (c) All Rights Reserved "VIVA2000" LTD.:: :: Webdesign&Coding by Pacom-P ltd.